DISCLAIMER
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPRen Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren van deze  Privacy pagina.

HERROEPINGSRECHT
Als een overeenkomst buiten de verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening wordt gesloten, wordt de particuliere consument in het bijzonder beschermd door een informatieverplichting van de onlineverkoper, voor de sluiting van de overeenkomst; door een verplichting tot bevestiging van de gesloten overeenkomst alsook door een herroepingsrecht. 

PERSOONSGEGEVENS
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u deze ons op vrijwillige basis verstrekt om een dienst te vragen of om een aankoop te doen. (Door o.a. dit aan te vinken in onze onze online en offline formulieren) Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons dan worden deze onverwijld opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden om de klantenrelatie te onderhouden.  Zoals het afwerken van een order, het registreren van garanties, het garanderen en vereenvoudigen van bijbestellingen.  Wij kunnen deze ook gebruiken om u op periodieke basis te informeren over o.a. updates van goederen en van ons productgamma.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Als u ons vraagt om een goederen of diensten te leveren of goederen te verzenden, dan worden uw persoonlijke gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten of de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat eventueel de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, dochterondernemingen of andere gebruikte serviceverleners voor de dienstverlening of contractafwikkeling. Voor de afwikkeling van betalingen kunnen wij uw betalingsgegevens delen met onze bank.
De gegevens worden zolang bewaard als nodig om onze relatie te kunnen contacteren voor o.a. de opvolging van de aankoop, informeren over updates of nieuwigheden. Dit door middel van adresgegevens, telefoon, e-mailadres en eventueel BTW-nummer.

Aanpassing of schrapping van persoonsgegevens: Op eenvoudige aanvraag verlenen wij onze klanten of aan de bezoekers van deze website toegang tot uitsluitend de informatie die er eventueel van hen bijgehouden wordt.
De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen.
Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard, die niet gekend en niet toegankelijk is voor het publiek of onbevoegden.
De DPO (Data Protect Officer) kunt u contacteren op ons algemeen e-mailadres: info@leeghof.be

GDPR heeft enkel betrekking tot persoonsgegevens van Europese burgers. Onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@ of contact@ vallen hier niet onder omdat ze niet leiden tot de mogelijke identificatie van een natuurlijke persoon.   

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.
Deze site kan gebruik maken van volgende  basiscookies op uw computer:
• Google analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer gemeten.
Wij kunnen deze gegevens niet gebruiken om uw persoonlijk te identificeren
• Winkelmand Cookies die tijdelijk de inhoud van een bewaard winkelmandje bijhouden
Verder houdt geen enkel cookie gebruikersnamen of paswoorden op uw computer bij.
Deze site gebruikt nooit Facebookpixels en zal deze ten allen tijden bannen.

Versie: 090323

© 2020 - 2024 Webdesign Mares.be v1.0